Konecesije i certifikati

  • obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na području Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora na području Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosti oporabe otpadnih guma na području Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosti oporabe ambalažnog otpada na području Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne i primarne ambalaže na području Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosti obrade i oporabe otpadnih vozila napodručju Republike Hrvatske
  • obavljanje djelatnosi skupljanja ambalažnog otpada na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije
  • obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje Zadarske županije
  • obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje Ličko-senjske županije

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007

Opseg djelatnost
Gospodarenje neopasnim proizvodnim optadom
Gospodarenje opasnim optadom

Pogledajte certifikat (PDF)

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Opseg djelatnosti
Gospodarenje neopasnim proizvodnim optadom
Gospodarenje opasnim optadom

Pogledajte certifikat (PDF)

ISO 14001:2004+Cor 1:2009

ISO 14001:2004+Cor 1:2009

opseg djelatnosti
Gospodarenje neopasnim proizvodnim optadom
Gospodarenje opasnim optadom

Pogledajte certifikat (PDF)