Kontakt


Gdje se nalazimo?

karta

Adresa i telefon

Odlagalište sirovina d.o.o.
Ive Dulčića 6
23000 Zadar
Hrvatska

Tel: +385 (0) 23 340 777
Fax: +385 (0) 23 340 855